Brøndby Strands Sejlklub er i 2009 udnævnt til Ungdomsvenlig sejlklub af Dansk Sejlunion. Den ungdomsvenlige sejlklub lever op til en lang række kriterier, der skal sikre bedst mulige forhold for de unge sejlere. Følgende krav er obligatoriske for klubben:

 1. Klubben skal have valgt en ungdomsleder, der varetager et nært samarbejde mellem klubbens bestyrelse og ungdomsafdelingen.
 2. Klubben skal planlagt aktiviteter, der dækker både kapsejlads og ikke-kapsejladsorienterede arrangementer.
 3. Klubben skal have en handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen.
 4. Klubben skal have et godkendt budget for ungdomsafdelingen.
 5. Klubben skal anvende ”Diplomsejlerskolen” i ungdomsafdelingen.
 6. Klubben skal tilbyde sejladsaktiviteter i sommerferien.
 7. Klubben skal have en beskrevet forældrepolitik, herunder hvad der forventes af forældrene.
 8. Klubben skal have en beskrevet politik til, hvilke krav der stilles til trænerne og hvilke opgaver de har.

Af de følgende fem krav skal mindst to være opfyldt:

 1. Klubben har omklædningsfaciliteter.
 2. Klubben giver ungdomssejlere adgang til klubfaciliteter på alle tidspunkter.
 3. Klubben har et rum for ungdomssejlere.
 4. Klubben tilbyder vinteraktiviteter.
 5. Klubben tilbyder ungdomssejlerne rentefrie lån til køb af båd.

Bortset fra det sidste krav opfylder BSS alle punkter på listen.

Godkendelsen er fornyet i 2012 og gælder til 2015. På disse sider kan du læse meget mere om BSS som Ungdomsvenlig sejlklub.