BSS Ungdom besætningen Filip & Julie er eneste danske båd i Feva VM Guldfeltet.
Mandag og tirsdag er der blevet sejlet kvalifikationsejladser, som inddeler de 140 Fevaer i henholdsvis Guld- og Sølvfeltet.
Bådene har i de dage været inddelt i indledende 4 felter, hvor 2 felter har sejlet mod hinanden af gangen i starter med ca. 70 både. De 4 felter var forsøgt fordelt så de havde nogenlunde samme styrke. Ethvert felt har mødt hver af de andre feltet 2 gange, hvor de har sejlet en trapezbane igennem på henholdsvis inder- og yderloop.
Filip & Julie i VM start
Det er et fantastisk syn at se de store feltet. Men det er også forhold som de danske sejlere ikke er vandt til. Startene er vanskellige, der er mange både ved mærkerundingerne og der er hele tiden både omkring en man skal være opmærksomme på.

Sejladserne er foregået under perfekte vejrforhold. Mandag blæste det 6-8 m/s, høj sol og små bølger. Bølgerne er til tider noget anderledes end hvad vi kender hjemmefra på grund af tidevandet, der laver 4 meters højdeforskel på ebbe og flod. Tirsdag starten vinden med at være lidt svagere, og sejladserne blev udsat lidt. Men vinden kom fint med omkring 4 m/s i første sejlads og øgede roligt til ca. 8 m/s i sidste sejlads.

Både mandag og tirsdag lykkedes det som planlagt at gennemføre 3 sejladser – fuldstændigt som planlagt. Sejladserne er planlagt til først at starte k. 13:30, og sejlerne er først på land igen omkring kl. 17-18. Det er sent i forhold til hvad vi er vant til i Danmark, men det fungerer glimrende.

Resultatet for de danske både efter kvalifikationssejladserne er:
50: Filip & Julie, BSS (17, 32, 14, 37, 36, 24)
71: Maj  & Eva, Bogense (32, 40, 41, 40, 33, 22)
87: Anne & Mikala, Bogense (41, 25, 22, 50, 61, DNF)
109: Laust & Christoffer, Havnsø (37, 60, 48,62, 53, 47)
116: Magnus & Mads, Snekken/SKB (51, 63,56, 58, 48, 54)
119: Louise & Caroline, BSS (65, 51, 59, 65, 55, 48)
125: Johan & Johannes, Roskilde (63, 70, 60, 56, 60, 49)
136: Julie & Anna, Hornbæk (65, 63, 64,68, 69, 56)

Med 140 deltagende både skal 70 både videre i Guldfeltet og 70 både i Sølvfeltet. Resulatet af kvalifikationssejladserne blev at BSS Ungdom båden med Filip & Julie blev eneste danske båd som kvalificerede sig til Guldfeltet. Det er ganske få danske Feva besætninger, som tidigere har lavet den præstation – så det kan de være stolte af.
Maj & Eva fra Bogense fik den tvivlsomme ære at blive første båd i feltet som ikke kom i Guldfeltet – ærgeligt for de sejlede rigtigt godt, og med lidt ekstra held havde det lykkedes. Maj & Eva har den chance at nogle protestbehandlinger kan rykke placeringer, og de dermed kan blive rykket op.

Ellers kan det konstateres allerede efter 2 dages sejlads at Filip & Julie, er bedste danske båd ved VM, og det er sket kort efter de vandt den nationale rangliste.

Freja ved topmærkePå Tera Pro banen består feltet af 18 englændere, en Italiener og Freja fra BSS Ungdom.
Med 20 deltagende både bliver der sejlet i samlet start og med en serie sejladser. Efter 2 dages sejlads ligger Freja på en samlet 10. plads og har sejlet sig op fra 13. pladsen efter førstedagen. Hendes bedste placering har været en 5. plads.

Der er hver dag nogle protester. Mandag lagde Maj & Eva fra Bogense en protest mod en Italiensk Feva for en luv-læ situation. Instruktørerne fra BSS Ungdom støttede sejlere, som ikke tidligere havde prøvet en protestbehandling, ved indgivelsen af protesten, forud for høringen og under høringen. De danske sejlere fik medhold i protesten.
Tirsdag indgav Anne & Mikala fra Bogense en protest mod en Engelsk båd for en plads-ved-mærke situation med 4 både, og der er indgivet protest mod Maj & Eva for en luv-læ situation. Disse protester bliver behandlet onsdag morgen.

Endnu engang viser den regelundervisning Søren Badstue har sin værdi. Vi kender protest procedurerne og vi kender reglerne. Det giver sejlerne ro og tryghed i situationen.{jcomments on}