Organiseringen af Feva og Tera VM ligger ikke på det niveau vi kender fra TORM stævnerne i Danmark

Registrering af jollerne forløb lettere uorganiseret. Der skulle registreres joller hos de englænderne som havde stået for planlægningen og hos den lokale sejlklub YC Carnac, som står for afviklingen af sejladserne. Under registreringen af joller hos englænderne blev der udleveret trøjer, flag til sejlene og reklame til bådene. I Danmark oplever vi typisk at der står en pose klar til hver båd, men her knoklede de for at finde de rigtige flag og trøjestørrelser. Med over 140 Fevaer og 50 Teraer, altså omkring 230 sejlere tager det noget tid.

Ifølge de officielle udmeldinger startede registrering lørdag kl. 10, men et lille opslag på døren sagde at de startede kl. 9.
Den danske delegation, med BSS Ungdom i spidsen, stod derfor klar præcis kl. 9 er var de første til at registrere. Det var tidligt at stå op, men det skulle vise at være godt givet ud inden køen voksede sig stor.

På trods af hvad der stod i indbydelsen og hvad der står i kapsejladsreglerne var sejladsbestemmelserne ikke klar til udlevering ved registrering. Det er naturligvis fuldstændigt uacceptabelt – ikke mindst når man tænker på at det er et VM, hvor folk er kommet langvejsfra og har betalt et ikke uvæsentligt deltagergebyr.

Lørdag aften kl. 18 var der indkaldt til møde med de nationale repræsentaten, hvor Mogens og Katrine Agertoft fra Roskilde deltog. Her blev sejladsbestemmelserne kraftigt efterlyst, og det lykkedes at få presset et foreløbigt eksemplar for Feva ud til hvert land, men det var ikke muligt for Tera klassen. BSS Ungdom samledes derfor kl. 20 på campingpladsen, sammen med Magnus & Mads fra SKB/Snekken Vordingborg om gennemgik sejladsbestemmelserne minutiøst. God forberedelse giver ro og tryghed for sejlerne.

Af sejladsbestemmelserne fremgik det bl.a. at følgebåde skulle have nationalflag og VHF radio. Den slags information burde stå i indbydelsen. Det giver ikke BSS Ungdom følgebåden problemer, for vi har 2 VHF radioer og flag med. Men Roskilde følgebåden havde ikke.

I slutningen af mødet lørdag aften, påpegede den Sydafrikanske repræsentant at en meget stor del af Tera jollerne ikke overholder klassereglerne. Det viste sig især at være de Engelske både, som udgør ca. 30 af de 50 deltagende Teraer. Det gav anledning til en del debat. De væsentligste problemer var at trimsystemerne, bomudhal, kickingstrap og cunningham var udstyret med blokke og udveksling. Der er ingen tvivl om der er plads til forbedring af disse i forhold til en standard Tera, men Tera er en one-design klasse med et sæt klasseregler fra ISAF fra 2008.
Det blev besluttet at indkalde til et ekstra møde søndag kl. 10:30. I den danske lejr, hvor Mogens er repræsentant, var holdningen klar - efter at have konsulteret Søren Badstue hjemme i Danmark - at ISAF reglerne fra 2008 skulle gælde, og at der ville blive protesteret mod modificerede både. Den internationale klasseorganisation og producenten har kommende klasseregler for 2010 hvor modifikationerne er tilladte, men de er ikke officielle eller godkendt af ISAF inden registrering til dette VM. Den engelske producent har solgt forbedrede kickingstraps til Tera, som ikke er i overenstemmelse med gældende klasseregler. Ændringerne i de nye klasseregler svarer til hvad vi har set ændret for Fevaen, men BSS Ungdom Teraen med Freja ved roret er ikke ændret da det ikke er lovligt efter gældende klasseregler. Alle var enige om at der var tale om reelle forbedringer, men Sydafrika og Danmark holdt hårdt på at reglerne fra 2008 skulle gælde ellers ved man ikke hvad der er gældende og klassereglerne er helt ligegyldige, men især England og producenten holdt hårdt på at tillade de nye. Hård presset blev kompromisset at producenten skulle udlevere en kopi af de nye klasseregler øjeblikkeligt til alle lande, levere delene til at ændre alle både gratis, de engelske deltagere skulle hjælpe med at foretage ændringerne på alle både og vi skulle spørge sejlerne om de ønskede ændringerne – for der skulle være 100 % enighed blandt sejlerne.

Heldigvis havde Mogens bedre dele til at modificere Frejas Tera end det som kunne samles sammen på havnen ørdag morgen. De var indkøbt til en lignende modifikation af en Feva. Så søndag aften blev bl.a. brugt på at fintune Freja’s båd.

Fredag eftermiddag omkring kl. 17 gik rygtet at der ville være et møde vedr. følgebåde kl 18. Der var ikke noget officielt opslag om det, og mødet skulle holdes inden registrering starter – altså inden man kan forvente at alle deltagere er kommet fra til Carnac. Det var sejlklubben som havde ønsket mødet. Mødet kom først i gang kl. 18:30, og informationen var meget ustruktureret. Efter vi havde spurgt kom det frem at Feva banen ville bruge kanal 10 og Tera bruge kanal 11 på VHF radioen – så det var godt vi har 2 med. Der var også noget information om hvordan følgebåde skulle forankres - men der var ikke nogen klar plan.

Alt i alt er vi på nuværende tidspunkt ikke imponeret over hvordan stævnet er organiseret på land – lad os håbe det bliver bedre på vandet.{jcomments on}