Breddekonsulent på besøg

Breddekonsulent Jens Peter Illum fra Dansk Sejlunion var mandag aften på besøg i BSS Ungdom

Læs mere …

Sæsonen er i gang

Traditionen tro er sejler-sæsonen i BSS Ungdom blevet indledt med pizza-aften, hvor sejlere, familie og instruktører mødes og gennemgår planerne for den kommende sæson. Såvel "gamle" som helt nye sejlere var mødt op.

Læs mere …

Nyt login til bssungdom.dk

Vi har flyttet bssungdom.dk til en permanent udbyder. Udviklingen af hjemmesiden blev foretaget på et webhotel med begrænset kapacitet, og vi har derfor flyttet den.

Læs mere …

Nytårssejlads på Roskilde Fjord

Det var koldt. Rigtig dejlig koldt. Den 28. december stævnede BSS Ungdom ud på Roskilde Fjord med fire sejlere, to Feva'er og to Opti'er. Den kvikke læser vil have bemærket, at tallene ikke går op, når en Feva er en tomandsjolle, men vi havde "indlånt" et par rigtig gode sejlere og til lejligheden skilt det faste makkerpar Filip Hansen og Julie Erch Petersen ad.

Læs mere …

Flere nye billeder i Fotoalbum

Der er masser af nye billeder i Fotoalbum. Vi er gået i gang med at uploade arkiverne fra 2005 til 2008 og du kan nu nyde de sidste fire års klubmesterskaber for BSS Ungdom. (Opdatering: Nu også med billeder fra Stegelejrene i 2006 og 2008.) Der er også billeder fra kæntrings- og svømmeprøven i Nørregårdsskolens svømmehal i 2008. Fra tidligere finder du også albums fra Feva DM i Sønderborg, Prøv-noget-nyt-dag i SKB og nytårssejlads på Roskilde Fjord. Knappen til Fotoalbum ligger i topmenuen.

50.000 kr. til indretning af klubhuset

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 50.000 kr. til indretning af BSS Ungdoms nye klubhus. Det er et faktum efter at BSS Ungdom i januar modtog brev fra fonden med den glædelige meddelelse.

Læs mere …

To nye RS Feva XL til BSS Ungdom

BSS Ungdom opruster det sejlende materiel til den nye sæson med to nye RS Feva XL to-mandsjoller. BSS' besluttede på bestyrelsesmødet den 23. februar at give BSS Ungdom en ekstrabevilling til projektet.

Læs mere …

På vandet igen

BSS Ungdom er på vandet igen efter pause i vintertræningen i januar og februar.

Læs mere …

Duelighedsbevis teori bestået

Gennem vinteren har de tre 14-årige BSS Ungdom-sejlere Cecilie, Filip og Freja deltaget i BSS Sejlerskolens navigationskursus. De har flittigt fulgt undervisningen i navigation, søfartsregler og dag-, nat- og tågesignaler for forskellige typer fartøjer.

Læs mere …